Gruppe 4: Mediehistorie

Gruppeledere: Gunnar Iversen, NTNU og Ove Solum, UiO

I denne gruppen vil temaene og problemstillingene knyttes til ulike mediehistoriske perspektiv: mediehistorieteori, mediehistoriske linjer og temaer eller mediehistoriske cases; eksempler fra ulike tidsrom og med ulike medier. Det er også ønskelig med temaer som er knyttet til konferansens overordnete tema. Aktuelle problemstillinger er:
– Nyhetsinstitusjonens mediehistorie
– Nyhetsinstitusjonen og film
– Journalistikk og dokumentar i et mediehistorisk lys
– De nye mediene og mediehistorien
– Brukerne i mediehistorien
– Mediehistorie og nasjonale perspektiv
– Remediering og mediehistorie
– Mediehistorisk spesifisitet?
– Mediehistoriske cases eller dypdykk