Gruppe 1: Digitale medier

Gruppeledere: Hendrik Storstein Spilker og Svein Høier, NTNU

De siste tjue års framvekst av WWW har reist en rekke medievitenskaplige problemstillinger av både humanistisk og samfunnsvitenskapelig art. Gruppa «Digitale medier» er åpen for et mangfold av faglige perspektiver, men ønsker denne gangen særlig aktuelle og historiserende bidrag om utviklingen av Internett og WWW. Noen relevante stikkord for utviklingen så langt er eksperimentering og kommersialisering, delekultur og eierskapskultur, innholdsmessig profesjonalisering og brukeres bidrag, overvåkning og regulering, nye muligheter for fellesskap og identitetsskaping, ny infrastruktur og økt mobilitet, alminneliggjøring og trivialisering. Hvordan har vi kommet dit vi er i dag? Hva vil prege den videre utviklingen?