Velkommen til Norsk medieforskerlag


Tusen takk for at du assistance with thesis writing har meldt deg inn i Norsk medieforskerlag. Sammen med andre NML-medlemmer er du blant annet med på å:

  • opprettholde Norsk medietidsskrift som open access-tidsskrift, og
  • bidra til at vi kan arrangere Norsk medieforskerkonferanse.

Tidsskriftet og medieforskerkonferansen buy dissertation paper er vår viktigste faglige møteplass og den viktigste nasjonale konferansen for medieforskning. Medlemskapet i Norsk medieforskerlag innebærer også at du får nominere kandidater til medieforskerlagets tre priser: hedersprisen, formidlingsprisen og prisen for beste masteroppgave, og selv være kandidat til disse prisene. I tillegg bidrar du til å gi norske medieforskere en felles stemme, ved at Norsk medieforskerlag jevnlig er offentlig høringsinstans.

Dessuten får du dette som medlem:

  • Rabatt på Norsk medieforskerkonferanse
  • Gratis abonnement på de nordiske medietidsskriftene Nordicom Review og Nordicom-Information sine papirutgaver
  • Nyhetsbrev fra norsk medieforskerlag

Tusen takk.

Ditt medlemskap teller.

Vennlig hilsen Lin Prøitz (leder)