Journalistikksymposium

Symposium om journalistikk, profesjon og plattformer i Volda og Loen i juni 2019   Vi inviterer til internasjonalt forskerseminar om journalistikkens utfordringer. Hovedinnledere er Mark Deuze (Nederland), Laurha Ahva (Finland) og Edson TAndoc Jr. (Singapore).   Abstractfrist er 20. februar.   Mer informasjon finner du her:   https://www.hivolda.no/forsking/forskingsgrupper/symposium-media-professions-and-society  

Call for papers

Professional and Peripheral News Workers and the Shifting Importance of Platforms Inaugural symposium on Media, Professions and Society in Volda, Norway, June 17-20, 2019 * Deadline for extended abstracts: Monday, February 20, 2019. * Notification on submitted abstracts (following peer-review): Tuesday March 11, 2019. * Deadline submission full paper (5000-7000 words): Monday June 3, 2019. https://www.hivolda.no/forsking/forskingsgrupper/symposium-media-professions-and-society?fbclid=IwAR0B9VPwtpdcib5F5tjWGoA2nlZ13XyNWrCXKYolMyQiHBD-MV0wKwb2RRM

Medieforskerkonferansen 2016 i Bergen

Velkommen til årets medieforskerkonferanse ‘Mot fremtidens medielandskap. Hvem sier hva til hvem? Hvorfor, og på hvilken måte?’ som finner sted på Hotell Ørnen i Bergen 20.-21. oktober: Sent i august 2015 la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen på bygget som skal bli Media City Bergen. På over 45.000 kvadratmeter skal avishus, fjernsynskanaler, teknologibedrifter og UiBs utdanning for kommende journalister og …

Invitation to the PhD course: Communication Innovation Studies

The Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, is pleased to invite PhD candidates (and other interested researchers) to the two-day long course titled: «Communication Innovation Studies» The course will be held on 25 and 26 September at the Department. Lecturers are Prof. Dr. Joseph Trappel (Prof. II at our Department) and Prof. Robin Mansell (LSE). Possible …

CALL FOR PAPERS: Alf Prøysen, kunsten og mediene

«Alf Prøysen, kunsten og mediene» er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv.   Konferansen er i regi av Høgskolen i Hedmark, og avholdes på Hamar, 16.–17. oktober 2014 Alf Prøysens kunstnerskap spenner over en rekke sjangrer og medier. Han fikk sitt gjennombrudd med visesamlinga Drengestu’viser, og han var programleder i radioen fra 1940-tallet av. Parallelt opptrådte …

Tre beskjeder om medieforskerkonferansen:

Frist for å levere abstracts til medieforskerkonferansen er utsatt til 9. mai. Studenter har fått utsatt frist til den generelle påmeldingen til konferansen. 1.september er den nye fristen for masterstudenter. Det er samme dato som påmeldingsfristen til konferansen. Det er nå mulig å levere abstracts via konferansens hjemmeside igjen.

Medieforskerkonferansen: Frist for abstracts er utsatt til 9. mai

Fristen for å sende inn abstract til Medieforskerkonferansen i Trondheim er utsatt til 9. mai 2014. Abstracts kan leveres digitalt. Krav til abstract: En kort redegjørelse for hva paperet skal handle om, teoretiske perspektiv osv. (150 – 200 ord). Inneholder tittel på paperet. Du får beskjed om abstract er akseptert innen 15. mai 2014. Fristen for å sende inn paper …

Gruppene på Mediekonferansen 2014

Gruppe 1 : Digitale medier Gruppe 2: Journalistikk og politisk kommunikasjon Gruppe 3: Mediebruk og medieerfaring Gruppe 4: Mediehistorie Gruppe 5: Lokal, global og flerkulturell Gruppe 6: Massemedias struktur og økonomi Gruppe 7: Fiksjon Gruppe 8: Visuell kultur Gruppe 9: Multiplattform-medier Gruppe10: Dataspill

Gruppe 10: Dataspill

Gruppeledere: Faltin Karlsen, NITH og Håvard Vibeto, HiHM) Dataspill er det primære fokuset for denne gruppen. Gruppen er åpen for bidrag fra teknologiske, estetiske, sosiale, kulturelle og design-messige perspektiver.  Dataspill har i økende grad blitt en del av folks daglige medieforbruk og er et kulturelt uttrykk med stor gjennomslagskraft i populærkulturen. Fra å være et fenomen knyttet primært til barn …

Gruppe 9: Multiplattform-medier

Gruppeledere: Hallvard Moe, UiB og Steen Steensen, HiOA Denne gruppa ble startet for å diskutere vidt spekter av problemstillinger knyttet til multiplattform-medier, det vil si tjenester, formater og konsepter der to eller flere teknologiske plattformer kombineres. Noen typiske eksempler er flermediale programformater som Melodi Grand Prix, nettaviser, blogger og sosiale nettverktjenester, mobiltelefonapplikasjoner, og enkelte typer dataspill. Satsingen på multiplattform-medier har …