Gruppe 10: Dataspill

Gruppeledere: Faltin Karlsen, NITH og Håvard Vibeto, HiHM)

Dataspill er det primære fokuset for denne gruppen. Gruppen er åpen for bidrag fra teknologiske, estetiske, sosiale, kulturelle og design-messige perspektiver.  Dataspill har i økende grad blitt en del av folks daglige medieforbruk og er et kulturelt uttrykk med stor gjennomslagskraft i populærkulturen. Fra å være et fenomen knyttet primært til barn og unge, er dataspill blitt en aktivitet som store deler av befolkningen er engasjert i. Dette skyldes blant annet nye digitale distribusjonsformer og fremveksten av «casual» spill på mobile plattformer og i sosiale medier. Dataspill brukes også til andre formål enn underholdning, blant annet til pedagogiske formål og i helse og rehabilitering. Gruppen er åpen for bidrag for som tar for seg bruk av dataspill i slike sammenhenger.

Dataspill er et relativt nytt medium, men bygger på leke- og spilltradisjoner med lange historiske røtter. I dagens samfunn er spill og lek også brukt i andre mediesammenhenger enn dataspill. Av denne grunn er gruppen også åpen for forskning på leken bruk av teknologi og medier i videre forstand. Eksempler på dette er inkorporeringen av spillmessige strukturer som «levels» og belønninger i form av poeng eller «achievements».