Om oss

Norsk medieforskerlag ble opprettet i 1977 som et faglig forum for medieforskere i Norge.

Gjennom årene har laget arbeidet med å fremme lagets målsetning ved å:

  • Arbeide for at medieutdanningen på alle trinn skal holde høyt faglig nivå
  • Arbeide for å få forskningsrådene til å prioritere medieforskning
  • Være et faglig og sosialt forum for medieforskere med ulik bakgrunn
  • Uttale oss i saker der medieforskere har særlig kompetanse
  • Samarbeide med NORDICOM-Norge om dokumentasjon av norsk medieforskning.

Hva gjør vi?

  • Utgir Norsk medietidsskrift
  • Arrangerer annenhvert år en faglig konferanse i tilknytning til generalforsamlingen
  • Samarbeider med søsterorganisasjonene i de andre nordiske land bl.a. om den nordiske konferansen for massekommunikasjonsforskning annet hvert år.
  • Samarbeider med NORDICOM om den nordiske medieforskerplattformen NordMedia Network.