Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

Medlemskapet er først og fremst tiltenkt personer som har forskning og/eller undervisning i medievitenskap eller mediefag på universitets- eller høyskolenivå som hovedbeskjeftigelse.

Mastergradsstudenter i medievitenskap eller mediefag er også velkomne som medlemmer. Vi tilbyr medlemskap med studentrabatt. Studentrabatten gjelder ikke for PhD-studenter.

Medieforskerlaget ønsker også andre som er spesielt interesserte i, eller arbeider innen områder som journalistikk, kulturformidling og lignende, velkommen som medlem.

Medlemsfordeler

 • Rabatt på Norsk medieforskerkonferanse
 • Inntil 25% rabatt på abonnement på tidsskrift som utgis av Universitetsforlaget
 • Du får være med i et faglig fellesskap og er dermed med på å :
 • Opprettholde Norsk medietidsskrift som open access tidsskrift
 • Bidra til at vi kan arrangere Norsk medieforskerkonferanse. Konferansen er vår viktigste faglige møteplass, den viktigste nasjonale konferansen for medieforskning, og avholdes annethvert år
 • Du får nominere kandidater til medieforskerlagets priser: hedersprisen, formidlingsprisen, prisen for beste masteroppgave, og prisen for beste vitenskapelige artikkel

Hva koster medlemskapet?

Ordinært medlemskap: kr 250,-
Studentmedlemskap (BA/MA-studenter): kr 100,-
Pensjonistmedlemskap: kr 100,-
Nettopp ferdig masterstudent: kr 0,- i ett år

Bli medlem

For å bli medlem, send e-post til medieforskerlagets leder, Marika Lüders. Merk e-posten (i subject/emne-felt) «Innmelding i Medieforskerlaget» og inkluderer følgende informasjon i meldingen:

 • Fullt navn
 • Postadresse
 • Postnummer og poststed
 • Mobiltelefon
 • E-post
 • For ordinært medlemskap: (1) Utdanning/grad; (2) Stilling; (3) Arbeidssted
 • For pensjonistmedlemskap: (1) Pensjonert fra arbeidssted; (2) Fra dd.mm.åååå
 • For studentmedlemskap: (1) Fag; (2) Nivå (BA/MA); (3)Utdanningsinstitusjon