CALL FOR PAPERS: Alf Prøysen, kunsten og mediene

«Alf Prøysen, kunsten og mediene» er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv.

 

Konferansen er i regi av Høgskolen i Hedmark, og avholdes på Hamar, 16.–17. oktober 2014

Alf Prøysens kunstnerskap spenner over en rekke sjangrer og medier. Han fikk sitt gjennombrudd med visesamlinga Drengestu’viser, og han var programleder i radioen fra 1940-tallet av. Parallelt opptrådte han som visesanger i radio, på TV og på scenen, og han gav også ut en rekke grammofonplater og visebøker. I TV-mediet har han en ubestridt posisjon blant annet gjennom barne-TV-serien Kanutten og Romeo Clive, som han både skrev og medvirket i. Dessuten er avismediet sentralt for Prøysens forfatterskap ettersom mange av hans fortellinger har sitt utspring i dette mediet.

Mediene har hatt stor betydning for utviklingen, distribueringen og arkivering av Prøysens kunstnerskap. Men det er også slik at Prøysens kunstneriske virksomhet har hatt betydning for utviklingen og forståelsen av disse mediene. Slik er Prøysen en sentral personlighet i norsk mediehistorie i andre halvdel av 1900-tallet. Til tross for hans ubestridte posisjon i norsk mediehistorie, er hans rolle i denne sammenheng blitt beskjedent behandlet i forskningen.

«Alf Prøysen, kunsten og mediene» er den første forskningskonferansen som er viet Prøysen i et medieperspektiv.

Konferansen vil ha følgende keynote-forelesere:

Henrik Grue Bastiansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda: «Alf Prøysen i norsk mediehistorie»
Jon-Roar Bjørkvold, professor emeritus ved Universitetet i Oslo: «Om Alf Prøysens barnesanger. Noe høyst ualminnelig i noe høyst alminnelig»
Tore Helseth, professor ved Høgskolen i Lillehammer: «Alf Prøysen og filmen»
Jesper Olsson, dosent ved Lindköping universitet: tittel kommer
Elise Seip Tønnessen, professor ved Universitetet i Agder: tittel kommer

Herved inviteres interesserte forskere til å sende inn et kort abstract (200–300 ord) for en 20-minutters paperpresentasjon til hans.rustad@hihm.no innen 15. august 2014. Tilbakemelding på abstract kan forventes 25. august 2014.

Aktuelle temaer inkluderer, men er ikke begrenset til:
– Radiomediets betydning for Prøysens forfatter- og kunstnerskap
– Prøysens stemme i radioen
– Prøysen og TV-en
– Prøysen som plateartist
– Prøysens filmmusikk
– Sjangerstudier i ulike medier
– Prøysen i avis- og tidsskriftmediet
– Prøysen og bok-/bildebokmediet
– Adaptasjons- og remedieringsperspektiv på Prøysen
– Intermediale perspektiver på forfatterskapet
– Prøysens medietekster i et internasjonalt perspektiv
– Resepsjonsorientert studier av Prøysen i ulike medier
– Prøysen som lesebokforfatter
– Motiv- og temastudier i ulike medier

Konferansespråk: skandinaviske språk og engelsk
Konferanseansvarlig: førsteamanuensis Hans Kristian Rustad
Konferansekomité: professor Ole Karlsen, førsteamanuensis Mona Pedersen og førsteamanuensis Anne Skaret.

Påmelding til konferansen innen 3. oktober 2014. Påmelding kan gjøres her: http://www.hihm.no/Prosjektsider/Proeysen/Konferanser/Alf-Proeysen-kunsten-og-mediene

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Hans Kristian Rustad på e-post hans.rustad@hihm.no.