Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift (etabl. 1994) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Tidsskriftet er innplassert på nivå 1 ihht den norske publiseringsindikatoren.

Digitalt tidsskrift
Fra 2015 publiseres Norsk medietidsskrift som Open Access-tidsskrift, og bare digitalt. Alle artikler fra utgave 1-2015 publiseres under vilkårene for Creative Commons-lisens Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal (CC-BY-NC 4.0). Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser i denne lisensen.
Disse kan leses i sin helhet her
.

Redaksjonell profil
Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Målgruppe
Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.
Tidsskriftet eies av Norsk Medieforskerlag (NML), og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning.

Frekvens
Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Artikkelarkiv
For publiserte nummer fra 1994 og fram til i dag, se www.idunn.no/nmt (klikk på den blå lenken «Vis alle årganger og utgaver»).

Norsk medietidsskrift – gratis tilgjengelig for alle fra årgang 2015


Redaksjonen i Norsk medietidsskrift


Ansvarlig redaktør
Karoline A. Ihlebæk, førsteamanuensis, OsloMet
Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Bokmeldingsredaktør
Ivar John Erdal, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Redaksjonssekretær
Balder Holm, Universitetet i Bergen

Øvrig redaksjon
Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Nina Kvalheim, post.doc., Universitetet i Stavanger
Hendrik Storstein Spilker, professor, NTNU
Erik Knudsen, post.doc., Universitetet i Bergen
Karianne Sørgård Olsen, førsteamanuensis, Nord Universitet
Stine Agnete Sand, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet
Maria Konow Lund, førsteamanuensis, OsloMet

Redaksjonelle henvendelser

Spørsmål om vitenskapelige artikler og debattinnlegg rettes til redaktør på epost: norskmedietidsskrift@gmail.com

Bøker som foreslås til anmeldelse i NMT kan sendes
Ivar John Erdal
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

Redaksjonens postadresse

Norsk medietidsskrift
v/Balder Holm
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7802, 5007 Bergen

Mer informasjon finner du her.