Norsk medieforskerlag 2020-2021

Styret:


Marika Lüders (leder)
Institutt for medier og kommunikasjon
Universitetet i Oslo
marika.luders@media.uio.no
Telefon: 99 52 52 06

Hanne Hestvik Kleiven
Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim
hmhk@dmmh.no

Erik Knudsen
informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen
Erik.Knudsen@uib.no

Lisbeth Morlandstø
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet
lisbeth.morlandsto@nord.no

Gunhild Ring Olsen
Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet
GunhildRing.Olsen@oslomet.no

Holger Pötzsch
Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø
holger.potzsch@uit.no

Balder Holm (observatør)
Dokumentalist i Nordicom,
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Balder.Holm@uib.no

Varamedlemmer:

Svein Høier
Institutt for kunst- og mediefag
svein.hoier@ntnu.no

Karianne Sørgård Olsen
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet
karianne.s.olsen@nord.no