Norsk medieforskerlag 2023-2024

Styret:


Marika Lüders (leder)
Institutt for medier og kommunikasjon
Universitetet i Oslo
marika.luders@media.uio.no
Telefon: 99 52 52 06

Gunhild Ring Olsen
Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania
GunhildRing.Olsen@kristiania.no

Joakim Karlsen
Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon, Høgskolen i Østfold
joakim.karlsen@hiof.no

Melanie Magin
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
melanie.magin@ntnu.no

Henry Mainsah
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet
henry.mainsah@oslomet.no 

Stine Agnete Sand
Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT
stine.sand@uit.no 

Anna Pacholczyk (observatør)
Redaktør for NordMedia Network
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Anna.Pacholczyk@uib.no 

 Varamedlemmer:

Mads Outzen
NTNU
mads.outzen@ntnu.no

Liv Iren Hognestad
NLA Høgskolen
liv.iren.hognestad@nla.no