Journalistikksymposium

Symposium om journalistikk, profesjon og plattformer i Volda og Loen i juni 2019
 
Vi inviterer til internasjonalt forskerseminar om journalistikkens utfordringer. Hovedinnledere er Mark Deuze (Nederland), Laurha Ahva (Finland) og Edson TAndoc Jr. (Singapore).
 
Abstractfrist er 20. februar.
 
Mer informasjon finner du her: