Call for papers: Innovasjon og verdiskaping i lokale medier

Nesten alt som er skrevet om temaet innovasjon i mediene handler om store, nasjonale eller internasjonale aktører. Innovasjon i lokalmediene er ikke utforsket eller beskrevet i særlig grad. Bransjens samtaler om innovasjon/brettavis/apper ser ut til å bygge på en perspektivløs teknologioptimisme, parret med ulmende usikkerhet og frykt for de økonomiske utsiktene i bransjen. Det er liten oppmerksomhet rundt lokalavisen som …

Er partipressen i Norden død eller levende?

De pressehistoriske mijøene i Norden inviterer til pressehistorisk seminar på Mediemuseet i Odense, 8. og 9. november 2012. Det er et spennende program med flere norske og nordiske presseforskere.   Program   Påmelding (innen 15. oktober 2012)

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Norsk medieforskerlag, torsdag 18. oktober 2012, Hotel Norge, Kristiansand.   Innkalling og enkelte saksdokumenter finnes på www.medieforskerlaget.no/medieforskerlaget_no/medieforskerlaget_no   Se under punktet ”Om oss / Generalforsamling”. Eventuelle saker fra medlemmene må være styret v/ Hilde.Arntsen@infomedia.uib.no  i hende senest to uker før generalforsamlingen, dvs. 4. oktober 2012. Generalforsamlingen holdes under den norske medieforskerkonferansen i Kristiansand, 18.-19. …

Husk RAM-fristen 1. oktober

  Rådet for anvendt medieforskning (RAM) minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2013 er 1. oktober 2012. RAM minner også om at en kostnadsfritt kan få besøk av en forsker som redegjør for sitt RAM-prosjekt.   Opplysninger om begge ordninger finnes på www.ram.no        

Konferansenytt, Kristiansand 2012

Noen benytter sommeren til å skrive konferansepaper, mens andre skriver rett før deadline. Uansett: Husk at fristen for innsending av fullstendig paper til medieforskerkonferansen i Kristiansand er 15. september 2012!   Siste frist for registrering og betaling av konferanseavgift er 1. september 2012.   Se mer informasjon på konferansens egne nettsider (oppdateres etterhvert).     Fortsatt god sommer!

IMK feirer 25 år

Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo feirer sitt 25-års jubileum. Seminar og fest 14. september 2012   Se mer informasjon her  

Symposium ved NTNU: Fiksjonens moralpsykologi

Symposium om fiksjonens moralpsykologi   Den 20. – 21. september 2012 arrangerer Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU et internasjonalt symposium om fiksjonens moralpsykologi. Bekreftede foredragsholdere er Noël Carroll, Gregory Currie,  Anne Gjelsvik, Carl Plantinga, Arthur A. Raney, Rikke Schubart, Murray Smith, Ed S. Tan og Margrethe Bruun Vaage.   For mer informasjon, se www.ntnu.edu/ikm/mpf             …

Nedlastbar publikasjon: Medieåret 2010-2011

Ny publikasjon fra medienorge: Medieåret 2010 – 2011. Medieutvikling i Norge. Fakta og trender   Mediebrett og smarttelefoner, e-bøker og streaming av musikk. Nordmenns mediebruk er i rask endring og blir stadig mer digital, noe som skaper store utfordringer for de tradisjonelle mediene. I publikasjonen Medieåret 2010-2011 kan du lese om denne utviklingen, dokumentert gjennom tall og fakta. Foruten mediebruk …

Norsk medietidsskrift, 1/2012

Norsk medietidsskrift, 1 /2012 Leder Norsk medietidsskrift bør slutta å publisera på papir (side 2-3)av Lars Nyre Artikler Offer, hemmet, aktiv, borger? – Medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne (side 4-20)av Elisabeth EideThe article presents a study of the media experiences of a group of media actors with disabilities. The actors belong to large minorities in Norway -… English abstract The Democratic Voice of Burma …