Nedlastbar publikasjon: Medieåret 2010-2011

Ny publikasjon fra medienorge:

Medieåret 2010 – 2011. Medieutvikling i Norge. Fakta og trender

 

Mediebrett og smarttelefoner, e-bøker og streaming av musikk. Nordmenns mediebruk er i rask endring og blir stadig mer digital, noe som skaper store utfordringer for de tradisjonelle mediene. I publikasjonen Medieåret 2010-2011 kan du lese om denne utviklingen, dokumentert gjennom tall og fakta. Foruten mediebruk og trender tar publikasjonen for seg medieøkonomi og eierskap. I tillegg til de store massemediene – avis, TV, radio og Internett – er også ‘kulturmediene’ bok, film og fonogram i fokus.

Boken kan lastes ned her.

 

 

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om norsk mediesektor. Informasjonen presenteres både på disse nettsidene, i egne nyhetsbrev og i ulike publikasjoner.

medienorge holder til ved og er faglig tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Administrativt er prosjektet tilknyttet Rokkansenteret i forskningsselskapet Uni Research. Virksomheten finansieres av Kulturdepartementet.

medienorges nettsider finnes her