Symposium ved NTNU: Fiksjonens moralpsykologi

Symposium om fiksjonens moralpsykologi

 

Den 20. – 21. september 2012 arrangerer Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU et internasjonalt symposium om fiksjonens moralpsykologi. Bekreftede foredragsholdere er Noël Carroll, Gregory Currie,  Anne Gjelsvik, Carl Plantinga, Arthur A. Raney, Rikke Schubart, Murray Smith, Ed S. Tan og Margrethe Bruun Vaage.

 

For mer informasjon, se www.ntnu.edu/ikm/mpf