Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Norsk medieforskerlag, torsdag 18. oktober 2012, Hotel Norge, Kristiansand.

 

Innkalling og enkelte saksdokumenter finnes på www.medieforskerlaget.no/medieforskerlaget_no/medieforskerlaget_no   Se under punktet ”Om oss / Generalforsamling”.

Eventuelle saker fra medlemmene må være styret v/ Hilde.Arntsen@infomedia.uib.no  i hende senest to uker før generalforsamlingen, dvs. 4. oktober 2012.

Generalforsamlingen holdes under den norske medieforskerkonferansen i Kristiansand, 18.-19. oktober. http://www.uia.no/no/div/konferanser/medieforskerkonferanse

 

Vel møtt til både generalforsamling og konferanse!