Referat styremøte 15. september 2015

Til stede: Lin Prøitz, Ragnhild Mølster, Roswitha Skare, Lisbeth Morlandstø (vara for Paul Bjerke), Håvard Vibeto, Svein Høier (referent). 1. Innkalling ble godkjent 2. Referat fra generalforsamling 2015 ble godkjent. Styremedlemmer som ikke deltok på generalforsamling ble orientert tema som ble tatt opp av medlemmer, og hvilke av disse sakene og synspunktene som styret ønsker å gå videre med. 3. …

Referat styremøte 16. juni 2015

Tid: 10-11, skype. Til stedet Ragnhild M., Lin P., Svein H. og Håvard V. 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Ragnhild M. rapporterte status fra arrangørene i Bergen. Forslag til keynote ble diskutert i styret og vil tas med til arrangementskomiteen. Det er nå inngått avtale med Hotel Ørnen som konferansested. Arbeidet med å søke om midler er …

Referat styremøte 12. mai, 2015

Tid: 10-11, Skype. Tilstede: Ragnhild M., Lin P., Paul B., Svein H. og Håvard V. 1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Dato for konferansen er satt til 20nde og 21te oktober. Arrangørene diskuterer nå ulike alternativer når det gjelder tema, og inviterer til innspill om key notes. 4. Medieforskerlaget framover a)    Det er nå konsensus rundt prosedyrer og …

Referat styremøte 14. mars, 2015

Tid: 10-11, Skype. Tilstede: Ragnhild M. Lin og Ragnhild F.   1. Innkalling godkjent 2. Referat godkjent 3. Medieforskerkonferansen 2016 Arbeidet er i gang. Vært i kontakt med Trondheim, som snart sender ferdig rapport. Har fått oversendt søknaden de sendte til NFR, og skal få den som ble sendt RAM. Søknadsfristen er 14. oktober for støtte til nasjonale fagkonferanser i humaniora …

Referat fra styremøte 3. mars, 2015

  1. Innkallingen ble godkjent   2. Referat ble godkjent 3. Mediekonferansen 2016 Det er dannet arbeidsgruppe for arrangering av konferansen i Bergen, og oktober 2016 er aktuelt tidspunkt for avholdelse. Arrangører i Bergen må søke tilskudd til konferansen fra NFR (frist mai 2015) og Fritt ord (månedlige frister), mens lagets styre vil søke midler fra RAM (frist i oktober). …

Norsk medietidsskrift 2-2015

Årets andre utgave av Norsk medietidsskrift er ute.   Husk at utgaver fra og med årgang 2015 er gratis tilgjengelig for alle. Her er noen av titlene i denne utgaven: Ekspertkilde eller politiker? – Medias bidrag til underskudd på utenrikspolitisk debatt, av Øyvind Eggen, Halvard Leira og Katrine Ziesler   Kroppsidealer i norske trenings- og kostholdsblogger, av Janne Wiken Halvorsen …

Call for papers: Conference on gender, war and conflict reporting

We hereby invite suggestions for paper submissions to a conference sponsored by the Norwegian UNESCO commission on gender relations in the area of conflict reporting. The conference will be held at the Department of journalism and media studies at Oslo and Akershus University College on the 6-7 October 2015. We also invite you to join us for a preconference on …

Ledig stilling som «vetenskaplig samordnare»

The International Clearinghouse on Children, Youth and Media lyser ut deltidsstilling som vetenskaplig samordnare. Stillingen er plassert hos Nordicom i Gøteborg. Fra utlysningen: «Som vetenskaplig samordnare ska du utveckla verksamheten inom ramen för de kontrakt och samarbeten som finns (framför allt Nordiska Ministerrådet och UNESCO) samt ansvara för vetenskaplig kvalitet, initiera och ansvara för utgivning av olika publikationer samt aktivt …

Call for papers om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv

Call for papers – konferanse om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv Norsk Pressehistorisk Forening vil sammen med Holocost-senteret arrangere en konferanse på HL-senteret den 21. september 2015. Vi ber med dette om forslag til papers om medienes dekning av etniske eller religiøse minoriteter i et av de nordiske landene. Bidragene vi bli trykt i …