Call for papers om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv

Call for papers – konferanse om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv

Norsk Pressehistorisk Forening vil sammen med Holocost-senteret arrangere en konferanse på HL-senteret den 21. september 2015. Vi ber med dette om forslag til papers om medienes dekning av etniske eller religiøse minoriteter i et av de nordiske landene. Bidragene vi bli trykt i et spesialnummer av Pressehistorisk tidsskrift og bør være på svensk, dansk eller norsk. Tematikken kan være knyttet til dekningen av en religiøs minoritet som for eksempel, jøder, muslimer eller jesuitter eller  etniske minoriteter med et klart historisk perspektiv som for eksempel samer, tatere eller rom.

Forslag til tittel med abstract sendes innen 1. juli 2015 til Guri Hjeltnes, epost: guri.hjeltnes@hlsenteret.no HL- senteret eller Nils E. Øy, epost: nilsoy@online.no i Norsk Pressehistorisk forening.