Søknadsfrist Rådet for anvendt medieforskning

Vi minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2014 er 1. oktober. Det er også mulig å søke masterstipend. Vi minner også om at dere kostnadsfritt kan få besøk av en RAM-forsker som redegjør for sitt støtteverdige prosjekt.  Opplysninger om begge ordninger finner du på www.ram.no

Generalforsamling i Norsk medieforskerlag

  Årets generalforsamling i NML avholdes under NordMedia i Oslo, fredag 9. august kl. 1745. Innkalling er sendt alle medlemmer på mail. Saksliste og sakspapirer finnes under «om oss» – «generalforsamling»  Saker fra medlemmene må være styret i hende senest 25. juli 2013. Forslag sendes Paul Bjerke, mailadresse paulb@hivolda.no

Norsk medietidsskrift nr. 4/2012

I siste nummer av Norsk medietidsskrift finner du dette innholdet: Leder Tidsskriftet er daudt, leve tidsskriftet(Side 288-290)av Lars Nyre Artikler Tema med visse variasjoner – en studie av utviklingen i skandinavisk journalistikkforskning(Side 291-310)av Lisbeth MorlandstøThis article presents part of a broad bibliographic study of journalism research carried out in Norway, Sweden and Denmark in the period 1995 to 2009.. Soldater …