Søknadsfrist Rådet for anvendt medieforskning

Vi minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2014 er 1.
oktober. Det er også mulig å søke masterstipend.

Vi minner også om at dere kostnadsfritt kan få besøk av en RAM-forsker som redegjør for sitt støtteverdige prosjekt. 

Opplysninger om begge ordninger finner du på
www.ram.no