Stillingsutlysning: Førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon (Nord Universitet)

Les mer om stillingen her:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/190216/foersteamanuensis-i-strategisk-kommunikasjon