Referat fra styremøte MANDAG 09.05.16 på Skype klokka 14-15

Tilstede: Lin Prøitz, Håvard Vibeto, Brita Ytre-Arne, Steen Steensen

  1. Godkjenne innkalling

Godkjent uten forandringer

  1. Godkjenne referat

Godkjent uten forandringer

  1. Norsk medietidsskrift, Steen Stensen orienterer

Tre punkter som blei diskutert:

  1. Overskudd på tidsskriftet

Mangel på kommunikasjon med Universitets forlaget angående økonomi. Man får vite veldig seint at man har penger til overs.

Sjekke hva man kan bruke pengene på og over hva slags tidsrom med RAM. Forslag på: digitalisere resten av NMT backlog, lage seminar på Norsk Mediekonferanse tilknyttet tidsskriftet for forfattere, bruke penger på reklame tilknyttet NMT, utforske muligheten for å implementere forskjellige audiovisuelle presentasjoner i NMT. Steen foreslår at man kontakter forlaget og hører om de kan arrangere et seminar der tilknyttet NMK 2016. Brita kontakter ansvarlige i Bergen. Steen skal også høre om mulighet for å digitalisere backlog av NMT.

  1. Ny redaktør. Steen kom med forslag og det er godkjent. Kandidaten vil bli kontaktet
  2. Ny kontrakt med Universitets forlaget. Redaksjon skal se på dette på neste møte

4. Medieforskerkonferansen 2016

5. status quo (v. Brita)

Fristen har blitt utsatt til 15 mai. Lite abstrakt var sendt inn. Stort behov for formidle at man må sende inn abstrakt. Oppfordre alle gruppeledere til å oppfordre folk til sende inn abstrakt.

6. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover

a) Status for Pris til beste master

Håvard, Lin og Brita har sendt til de man skulle kontakte.

b) Oppdatering av epostlister (håvard orienterer)

Lin sender epost liste til Håvard og han legger den ut på gdocs.

7. Iverksette drift av web/nyhetsbrev m vitass tilsette og opplære

Finn en vitast. Mest sannsynligvis finner man dette i Bergen, Oslo eller Trondheim. Alle må se etter mulige kandidater.

velge kontaktperson i styret

8. Nordisk medieforskerkonferanse, status quo (lin orienterer)