Norsk medieforskerkonferanse 2016 – Frist for abstract utsatt til 15. mai

Norsk medieforskerkonferanse arrangeres i Bergen 20-21. oktober. Tema for konferansen er «Mot framtidens medielandskap». Det blir keynotes fra Nick Couldry, Joanna Zylinska og Helle Sjøvaag, paneldebatt, festmiddag med Medieforskerlagets prisutdelinger, og diskusjon av paper i arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er vanligvis organisert med korte presentasjoner og fokus på diskusjon av paperne, gjerne med forberedte opponenter. Dette er en fin anledning til å møte kolleger og til å få faglig oppdatering og konstruktive tilbakemeldinger!

Abstract på ca 250 ord sendes inn via konferansens nettside innen 15. mai. Fullt paper leveres noen uker før konferansen. Les mer om gruppene, konferansen, påmelding og praktisk informasjon på: http://medieforsk2016.b.uib.no/