Norsk medietidsskrift 02/2014 er ute!

I den siste utgaven av Norsk Medietidsskrift finner du artikler om forholdet mellom medierte politiske skandaler og opinionens syn på politikere og politiske partier, en slags arkeologisk gjenoppbygging av Norges første fiksjonsfilm (som ellers er gått tapt) og analyser av mulige forretningsmodeller for fordeling av inntekter i nettaviser.

I tillegg får du meninger om forholdet mellom tverrfaglighet og autonomi i medievitenskapen, samt en kommentar om Breaking Bad.

Dessuten er seks relevante fagbøker anmeldt.

Start sommeren på http://www.idunn.no/ts/nmt/2014/02