Gruppe 2: Journalistikk og politisk kommunikasjon

Gruppeledere: Turid Øvrebø og Paul Bjerke HVO

Journalistikkforskningen er i vekst. Den tar for seg journalistikk både som samfunnsfenomen, som profesjon/yrke og som tekst. Forskningsfeltet er bredt, og metodene er mangfoldige. En viktig tradisjon innenfor feltet grenser mot politisk kommunikasjon i videre forstand.  Arbeidsgruppa ønsker derfor velkommen alle papers som handler om “journalistikk” og alle som handler om «politisk kommunikasjon».