Postdoktor, UiB: borgere, medier, demokrati

Ledig postdoktorstilling ved Infomedia (UiB) på temaet Borgere, media og demokrati. Dette er en treårig stilling tilknyttet forskningsprosjektet Distributed and prepared. A new theory of citizens’ public connection networks in the age of datafication (PREPARE), ledet av Hallvard Moe. Vi oppfordrer til nyskapende søknader på tvers av disipliner, innen temaer som digitale medier i hverdagen, politisk engasjement og teorier som tar for seg borgeres roller i demokratiet.

Søknadsfrist: 15. august 2024.