Stillingsutlysning: Postdoc ved Infomedia, UiB

Postdoktorstilling ledig ved InfoMedia, Universitetet i Bergen. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Media Use in Crisis Situations. Se utlysningstekst for mer informasjon.

Søknadsfrist: 20. juni 2021.