Referat fra styremøte tirsdag 19. april 2016 på Skype klokka 14-15

Tilstede: Lin Prøitz, Håvard Vibeto, Paul Bjerke, Svein Høier og Ragnhild Fjellro (vara)

Dagsorden styremøte 19.03.2016

 1. Innkalling godkjent
 2. Referat godkjent
 3. Medieforskerkonferansen 2016 Styret gjorde opp status for promovering av medieforskerkonferansen. Antall innsendte abstract ventes å stige raskt når fristen nærmer seg. Styret informerte hverandre om hvilke promoveringsinitiativ som har blitt gjort så langt, og diskuterte hvordan man kan oppfordre til deltakelse i tiden fram mot fristen for abstract.
 4. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover?
  1. Status for orientering om Pris til beste master Det er gjort en del blesting av den nye prisen, men det er fortsatt et stykke igjen til alle relevante miljøer er informert om master-prisen. Enkelte utdanningsløp på masternivå har ennå ikke blitt kontaktet, og styrets medlemmer fordeler informasjonsansvaret ovenfor disse mellom seg.
  2. Oppdatering av epostliste for lagets medlemmer Styret diskuterte ulike metoder for å holde lagets epostliste komplett og oppdatert.
  3. Påminnelse til gamle medlemmer som har falt ut av listen  Det er enighet at det må gjøres et visst arbeid med å oppdatere epostlisten over lagets medlemmer, og dette vil gjøres på dugnad av styremedlemmene. Det vil bli sett på tekniske løsninger for at medlemmer selv kan melde om endringer av egen epost-adresse.
 5. Status for nye websider Nye web-sider er nå publisert, og web-prosjektet dreier seg nå om drifting og oppdatering.
 6. Drifting av web/ nyhetsbrev av nyhetsbrev   Det ble vedtatt å ansette en vitass. Framfor webdesigner
 7. Forslag til nye medlemmer og vara til RAM. Forslag til medlemmer og vara til RAM ble sendt inn.
 8. Eventuelt Redaktørbytte som sak?