Ønsker du å opprette en midlertidig gruppe til neste års konferanse?

Norsk medieforskerlags neste konferanse skal holdes i Bergen 20. – 21. oktober 2016.
Dersom noen av lagets medlemmer ønsker å opprette midlertidige grupper til konferansen, bes de sende en begrunnet søknad til ragnhild.molster@uib.no innen 04.12.2015.
Gruppene i fjorårets konferanse kan sees her: https://www.ntnu.no/web/medieforsk2014/arbeidsgrupper.