Debatt om Internett, WWW og digitale medier som forskningsobjekter

Avsluttende paneldebatt, «Norsk WWW-forskning nå og i framtiden»
Fredag 24. oktober, kl 14.15-15.30

Årets medieforskerkonferanse avsluttes med en paneldebatt der søkelyset settes på norsk medievitenskaps interesse for Internett, WWW og digitale medier som forskningsobjekter. Vi har samlet et panel bestående av fem fagpersoner godt rustet til å diskutere hvor norsk medieforskning på WWW står i dag, hvilke perspektiver som har preget forskningen fram til nå – og hvor veien går videre.

Panelet består av følgende personer:

Terje Rasmussen
Terje Rasmussen er professor i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han har forsket på problemstillinger knyttet til Internett og digitale medier siden midten av 1990-tallet. Rasmussens første publikasjon på temaet var Moderne maskiner (1995), mens siste utgitte arbeid er artikkelen ”Internet-based media, Europe and the political public sphere” Media, Culture & Society, Vol. 35, No. 1 (2013).

Gisle Hannemyr
Gisle Hannemyr er informatiker og ansatt ved Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo, forskningsgruppe for digitalt design. Han var også sekretær for, og medlem av, regjeringens personvernkommisjon som skrev NOU 2009:1 «Individ og integritet.  Personvern i det digitale samfunnet.» Har siden 2009 møtt som medlem av Personvernnemnda. Hannemyr er også leder for Creative Commons Norge.  Siste bok er Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen (2009) (sammen med Gunnar Liestøl og Anders Fagerjord).

Torill Mortensen
Torill Mortensen arbeider på IT-Universitetet i København, hvor hun underviser i digital retorikk og kultur. Hennes forskning inkluderer blogging, spill og spillkultur. Hun har skrevet en innføringsbok i spillstudier, Perceiving Play – the art and study of computer games, og er redaktør for antologien The Dark Side of Game Play – Controversial Issues in Playful Environments, som kommer ut på Routledge i 2015.

Gunnar Liestøl
Gunnar Liestøl er professor i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Han har arbeidet og publisert innenfor feltene digitalt sjangerdesign, lokasjonsbaserte medier, og sammensatte tekster gjennom to tiår. Hans første publikasjon innen feltet hadde tittelen Multimedia (1995), mens siste publiserte arbeider er artiklene ”The power of place and perspective: sensory media and situated simulations in urban design” (2014), sammen med Andrew Morrison, i Adriana de Souza e Silva & Mimi Sheller (ed.),  Mobility and Locative Media: Mobile Communication in Hybrid Spaces (Changing Mobilities), Routledge. Sammen med Terje Rasmussen har han bl a. utgitt boken ‘Digital Media Revisited’ (MIT Press 2004).

Taina Bucher
Taina Bucher er adjunkt (assistant professor) i kommunikasjon og IT ved Københavns Universitet. Hun har en ph.d. i medievitenskap fra Universitetet i Oslo med avhandlingen Programmed sociality: A software studies perspective on social networking sites. Bucher har bidratt til flere bokkapitler og skrevet artikler om blant annet APIers sosiomaterialitet, algoritmisk makt og synlighet i Facebook, maskinlæring og frihet, og overvåkning i sosiale medier, og er en av tre keynote speakers ved årets medieforskerkonferanse.

Jan Frode Haugseth (moderator)
Jan Frode Haugseth har ph.d. i sosiologi og jobber som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.  I 2013 ga han ut Sosiale Medier i Samfunnet på Universitetsforlaget. Artikkelen «Forenklingens verdiverden» som bygger på ph.d.-avhandlingen hans blir publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning #4/14.