HiOA lyser ut stipendiatstilling

Stipendiatstilling innenfor temaet journalisters bruk av sosiale medier i krisesituasjoner lyses ut ved HiOA

Ved Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag (IJM) er det ledig en stipendiatstilling med tiltredelse 01.09.2014.

Ph.d-stipendiatet er knyttet til et treårig, internasjonalt forskningsprosjekt ledet av IJM. Prosjektet RESCUE undersøker hvordan sosiale medier har blitt anvendt av sentrale kommunikatorer i krise- og risikosituasjoner. RESCUE vil identifisere styrker og svakheter i bruksmønstre i de vurderingsmetodene som har vært anvendt. Målet er å muliggjøre en forbedret interaksjon via sosiale medier i nøds- og krisesituasjoner.

Siktemålet med stipendiatstillingen er å gjennomføre et ph.d-prosjekt som styrker forståelsen av hvordan journalister anvender og kan anvende sosiale medier i nøds- og krisesituasjoner. Sentrale spørsmål som arbeidet kan bidra til å belyse er:

  • Hvordan brukes sosiale medier som informasjonskilde og kommunikasjonsverktøy av journalister i nøds- og krisesituasjoner?
  • Hvordan kan sosiale medier anvendes optimalt som informasjonskilde og kommunikasjonsverktøy av journalister i nøds- og krisesituasjoner?
  • Hvordan kan journalister best vurdere troverdigheten til budskap i sosiale medier i nøds- og krisesituasjoner?
Søknadsfrist: 15.05.2014

For nærmere informasjon om stillingen, se fullstendig stillingsutlysning her!