Nye fagspørsmål

Har du et faglig område du brenner for, men som ennå ikke dekkes av temagruppene på Medieforskerkonferansen?

Styret i Norsk Medieforskerlag inviterer sine medlemmer til å søke om å få opprettet nye grupper til neste års konferanse (23. – 24. oktober 2014 i Trondheim). Arbeidsgruppene fra fjorårets konferanse i Kristiansand var følgende :

Digitale medier (Hendrik Storstein Spilker),
Journalistikk og politisk kommunikasjon (Turid Øverbø og Paul Bjerke),
Mediebruk og medieerfaring (Gruppeledere Ingunn Hagen og Elisa Seip Tønnesen),
Mediehistorie (Gruppeledere Gunnar Iversen og Ove Solum),
Lokal, global og flerkulturell (Gruppeleder Beathe Due),
Massemedias struktur og økonomi (Gruppeleder Johan Roppen),
Visuell kultur (Gruppeledere Nina Lager Vestberg og Sara Brinch),
Multiplattform-medier (Gruppeledere Steen Steensen og Hallvard Moe).
Tidligere år har også arbeidsgruppen Fiksjon trukket en god del abstracts til de nasjonale konferansene, men den var dessverre uten gruppeledere i Kristiansand.

I søknaden bør det stå en begrunnelse for hvorfor man trenger en ny, egen gruppe og noen antydninger om hvorfor man tror gruppa vil få tilstrekkelig oppslutning (seks-åtte deltakere med paper bør være et minimum).

Søknaden må sendes inn før jul til Medieforskerlagets leder, Paul Bjerke (PaulB@hivolda.no).