REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 19.06.2013

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 19.06.2013

ONSDAG 19.6 KL. 1000 PÅ SKYPE

TILSTEDE: PAUL, HÅVARD, ANNE HEGE, GURI, RAGNHILD, LIN

DAGSORDEN

 

 1. Innkalling og dagsorden godkjent

 

 1. Referat fra styremøtet 5. juni godkjent med følgende presisering.
  Styret vedtok følgende retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift:

 

«Det skal være mulig for å få refundert deler av konferanseavgiften til Norsk medieforskerkonferanse om man må utebli. Følgende retningslinjer gjelder:

Full refusjon minus et gebyr på 400 kr dersom påmeldingsfristen til konferansen ikke er gått ut.

Refusjon av 50 % av beløpet dersom man melder seg av etter påmeldingsfrist har gått ut fram til det er en (1) uke til konferansen.

 

Det gis ingen refusjon av konferanseavgiften dersom det er under en (1) uke igjen til konferansen starter.

 

Kravet om refusjon må bli sendt på mail.»

 

 

 1. Open access-rapporten

Guri orienterte om Open access rapporten: Forskningsrådets foreløpige

modell er basert på et fellesløft med bidrag fra Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene hvor Forskningsrådet bidrar med  50% og at resterende innbetales av institusjonene/forskningsbibliotekene som konsortiebidrag avregnet etter hvor mange forfatterbidrag institusjonenes forskere publiserer i tidsskriftene.

 

Guri skal ferdigstille og sende ferdig utkast til styret, deretter til alle medlemmer.

Lin, Guri og Paul lager et forslag til vedtak til generalforsamlingen når rapporten er ferdig som sendes til styret, deretter til generalforsamlingen.

 

 1. Generalforsamling 2013, skal holdes 10 juni, klokka 16:30-18, HiOA
  1. Beretning presenteres av Paul

Ytterligere kommentarer kan sendes på mail til Paul innen begynnelsen av neste uke.

 1. Regnskap/budsjett presenteres av Håvard

Budsjettet må justeres litt opp.

Regnskapet for 2012 går opp.

Styret godkjenner regnskapet.

 

 1. Open access – se punkt 3.

 

 1. Medlemsundersøkelsen

Stor forskjell mellom oppfatninger fra de under og over førti.

Papirtidsskriftet forsvinner. EN utfordring er å opprettholde NML som faglig forum. Konferanser er sentrale. Konferanser fungerer som en rekrutteringsplattform av yngre forskere. Styret kommer tilbake til dette etter generalforsamling.

 

 1. Nordisk konferanse 2013

305 registrerte deltakere på mandag. Noe avvik i deltagelsesantall må påregnes.

Anne Hege melder om at det meste går som det skal.

 

 1. Norsk medieforskerkonferanse 2014

Håvard undersøker: Når, Hvor og hvordan søker man støtte fra Norges Forskningsråd

 1. Eventuelt: Ingen saker