Referat fra styremøte i Norsk medieforskerlag onsdag 5. juni 2013

Tilstede: Paul Bjerke, Lin Prøitz, Guri Hanem, Håvard Vibeto, Ragnhild Mølster

Forfall:, Anne Hege Simonsen.

 

 1. Innkalling og dagsorden: godkjent

 

 1. Godkjenning av referat fra styremøtet 10. april:

Siden sist møte skulle Lin se om det i Hindre for digital verdiskaping var noe Medieforskerlagets styre måtte mene noe om. Styret fant ingen spesiell grunn til å gjøre noe med dette.

Referatet godkjennes med noen mindre endringer under punkt 8.

 1. Open access-rapporten.

Styret diskuterte utkast utarbeidet av Guri Hanem. Styret ga honnør til utredningsabeidet så langt og kommer tilbake til neste vedtak rundt dette på neste møte fredag 19.juni

 

 1. Generalforsamling 2013
  1. Beretning .

Til neste møte oppdaterer Paul den så den blir for perioden oktober 2012 til generalforsamlingen 2013. Hvis noen har noe som bør stå der, sender de mail til Paul.

 1. Regnskap/budsjett .

Håvard legger fram til neste møte. Alt ser ok ut så langt.

 1. Open access.

På generalforsamlingen innleder Guri dette punktet.
Det er ingen andre saker vi vet om som må opp på generalforsamlingen.

 1. Praktisk.

Ingen merknader.

 

 1. Søknad fra Norsk medietidsskrift om økonomisk støtte.

Styret vedtar å bevilge pengene. Den nye redaktøren og styret i medieforskerlaget må likevel avklare hva slags type utgifter som regnes som løpende vedlikehold, og at løpende vedlikehold legges inn i budsjettet. Situasjonen vil endre seg ved digital publisering, så det vil være en del av den diskusjonen Det bør likevel opprettholde at løpende vedlikehold bør dekkes av tidsskriftets løpende budsjett.

 

 1. Nordisk konferanse 2013.

Alt går som det skal.

 

Norsk medieforskerkonferanse 2014 .

Vi venter på formell bekreftelse fra NTNU om at de påtar seg arrangøransvar.

 

 1. Retningslinjer for gruppeledere.
  Styret sender forslag til retningslinjer til kommende arrangementskomité samt gruppelederne så de kan komme med eventuelle innvendinger.. Så vedtar vi retningslinjer på NML-møte i høst, hvis ingen har noen sterke innvendinger.

 

 1. Retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift.

Styret vedtok forslag om tillegg av gebyr på 400 kroner ved avmelding.

 

 1. Neste styremøter.

19.06. kl. 10.00

 

 

 1. Eventuelt.

Ingen saker.