Referat – onsdag 10.4 kl 10-12 ved HiOA

Til stede: Paul Bjerke, Anne Hege Simonsen, Ragnhild Mølster, Håvard Vibeto, Guri Hanem, Lin Prøitz

Forfall: (Audun Beyer (vara))

Referent: Lin Prøitz

 

 1. Innkalling: godkjent
 2. Referat fra styremøtet i februar: Godkjent (4c: det er ikke nedsatt en gruppe. Guri tar kontakt med arrangør i trondheim)
 3. Hilde kristin i permisjon
  1. Lin fast styremedlem
  2. Lin valgt til sekretær og Håvard valgt som nettansvarlig
  3. Lin medlem Open Access-utvalget
  4. Norske medieforskerkonferanse 2014
   1. Retningslinjer for gruppeledere: dette er utsatt.
   2. Retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift: Håvard tar dette
   3. Ansvarsfordeling mellom styret og arrangør: styret har overordnet ansvar, mens arrangementskomiteen har det praktiske ansvaret og dialog med gruppeledere.
   4. Nordisk konferanse 2013: 362 påmeldte abstracts.
   5. Norsk medietidsskrift/ medlemsmodell NML: Guri orienterte om prosessen i forhold utredningen av NMTs overgang til digital publisering og Open Access.

 

 1. Høringer
 2. Søknad fra NMT om økonomisk støtte: NMT fikk penger for to år siden, men fikk da beskjed om å bake denne typen utgifter inn i sitt ordinære driftsbudsjett (NB sjekk referat). Vi viser til tidligere vedtak …
 3. Neste styremøter

Eventuelt: budsjett og regnskap, må ha revisor. Rune Klevjer