Offentliggjøring av NRKs programstatistikk

 

Norsk  medieforskerlag ser med bekymring på signaler fra NRK Analyse at de ikke lenger ønsker å offentliggjøre like mange sentrale opplysninger om NRKs programvirksomhet som før. Dette gjelder statistikk om:

– Andel repriser i NRKs TV-sendinger

– Sendetid fordelt på produksjonsland (for eksempel andel norske eller amerikanske programmer i NRKs TV-kanaler)

– Andel egenproduksjon kontra innkjøpt materiale

– Sendetimer med såkalte ‘automatsendinger’ – dvs. sendinger som ikke inneholder redaksjonelt innhold, men som kun består av videoer, SMS-meldinger, osv.

 

Samlet sett er slik dokumentasjon viktig for å belyse både NRKs ressursbruk og programproduksjon, samt kulturpolitiske sider ved programvirksomheten.  Slik informasjon er også en viktig del av grunnlaget for mye medieforskning i Norge. Det er spesielt viktig at slik informasjon er tilgjengelig for allmennheten, siden det er med på å danne grunnlag for den offentlige debatten om en av de viktige medie- og kulturinstitusjonene i Norge.

 

Dersom NRK Analyse ikke lenger ønsker å offentliggjøre viktige opplysninger om NRKs ressursbruk og programstatistikk, vil det på sikt kunne svekke allmennhetens mulighet til å vurdere hvordan NRK forvalter sitt oppdrag som allmennkringkaster.

 

Styret i Norsk medieforskerlag

13.12.2011