Ny klagenemnd for mediesaker

Klagenemnden for mediesaker oppnevnt i statsråd 26.8.2011.

 

Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar
Nestleder: postdoktor Arne Krumsvik, Oslo
Medlem: advokat Karin Fløistad, Oslo
Varamedlem: professor Tore Lunde, Bergen
Varamedlem: førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo

 

Les mer her.