Styret i Norsk medieforskerlag 2017 – 2018

Lin Prøitz (nestleder)
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
telefon: 97 98 68 97
lin.proitz@stk.uio.no

Balder Holm
Nordicom-observatør,
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
telefon:
Balder.Holm@uib.no

Marika Lüders (styremedlem)
Institutt for medier og kommunikasjon –Universitetet i Oslo
telefon: +47 228 50 415
marika.luders@media.uio.no

Svein Høier  (sekretær)
Institutt for kunst- og medievitenskap
svein.hoier@ntnu.no
telefon: 73 59 64 52/92 04 37 94

Håvard Vibeto (kasserer)
Høgskolen i Hedmark
havard.vibeto@hihm.no

Paul Bjerke (styremedlem)
Høgskulen i Volda
paul.bjerke@de-facto.no

Varamedlemmer:

Ragnhild Fjellro
Høgskolen i Oslo og Akershus
Ragnhild.fjellro@hioa.no

Lisbeth Morlandstø
Fakultet for samfunnsvitenskap
Universitetet i Nordland
Lisbeth.Morlandsto@uin.no

Roswitha Skare
Institutt for språk og kultur
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
roswitha.skare@uit.no
telefon: 77 64 63 18

Christer Bakke Andresen
Institutt for kunst- og medievitenskap – NTNU
christer.andresen@ntnu.no
telefon: 73591835 / 90593515