Abstract-frist 1. juni 2012: Nordisk konferanse om avvikling av partipressen

Husk fristen 1. juni 2012 for innsending av abstract til nordisk konferanse om avvikling av partipressen     Call for papers   De pressehistoriske miljøene i Norden planlegger en nordisk konferanse om avvikling av partipressen i de nordiske land. Konferansen finner sted i Dansk mediemuseum i Odense, 8.-9. november 2012.   Programmet vil bestå av  en invitert innleder fra hvert …

Foreslå nye arbeidsgrupper til medieforskerkonferansen i oktober, frist 10.2.2012

Kjære alle medlemmer i Norsk medieforskerlag,   Året som ligger foran oss vil bringe nye utfordringer for oss alle. For Norsk medieforskerlag vil det blant annet innebære en diskusjon i løpet av våren om publiseringsutfordringer for Norsk medietidsskrift i en tid da økonomiske støtteordninger strammes inn, og mange vitenskapelige tidsskrift går over til elektroniske publiseringsløsninger. Samtidig er det mye som …

Konferanse om eierskapsregulering i mediemarkedene, 18.1.2012

  Universitet i Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) arrangerer en konferanse om eierskapsregulering i mediemarkedene. Tid og sted: NHH, Bergen, 18. januar 2012   Våren 2011 oppnevnte Kulturdepartementet en ekspertgruppe som skal gjennomgå eierskapsreglene i mediemarkedene. Innen 31. mars 2012 skal den fremlegge en rapport med vurderinger av behovet for å endre dagens lovverk. Ekspertgruppen har …

Offentliggjøring av NRKs programstatistikk

  Norsk  medieforskerlag ser med bekymring på signaler fra NRK Analyse at de ikke lenger ønsker å offentliggjøre like mange sentrale opplysninger om NRKs programvirksomhet som før. Dette gjelder statistikk om: – Andel repriser i NRKs TV-sendinger – Sendetid fordelt på produksjonsland (for eksempel andel norske eller amerikanske programmer i NRKs TV-kanaler) – Andel egenproduksjon kontra innkjøpt materiale – Sendetimer …

Offentliggjøring av NRKs programstatistikk

  Norsk  medieforskerlag ser med bekymring på signaler fra NRK Analyse at de ikke lenger ønsker å offentliggjøre like mange sentrale opplysninger om NRKs programvirksomhet som før. Dette gjelder statistikk om: – Andel repriser i NRKs TV-sendinger – Sendetid fordelt på produksjonsland (for eksempel andel norske eller amerikanske programmer i NRKs TV-kanaler) – Andel egenproduksjon kontra innkjøpt materiale – Sendetimer …

Hvem bør tildeles pris for journalistikk om menneskerettighetsspørsmål?

Hvem bør tildeles pris for journalistikk om menneskerettighetsspørsmål?   Kulturdepartementets menneskerettspris for 2012 skal tildeles en journalist/journalister i en redaksjon som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Prisen er på kr 100 000 + en litografi av kunstneren Håkon Bleken. Prisen deles ut onsdag 9. mai 2012 ved åpningen av Nordiske mediedager i Bergen. Forslag sendes …

Ny klagenemnd for mediesaker

Klagenemnden for mediesaker oppnevnt i statsråd 26.8.2011.   Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar Nestleder: postdoktor Arne Krumsvik, Oslo Medlem: advokat Karin Fløistad, Oslo Varamedlem: professor Tore Lunde, Bergen Varamedlem: førsteamanuensis Gunn Enli, Oslo   Les mer her.  

Frist for RAM-søknad: 1. oktober

Rådet for anvendt medieforskning minner om at fristen for å søke midler til anvendt medieforskning for 2012 er 1. oktober 2011. Nærmere opplysninger finnes på www.ram.no