Nedlastbar publikasjon: Medieåret 2010-2011

Ny publikasjon fra medienorge: Medieåret 2010 – 2011. Medieutvikling i Norge. Fakta og trender   Mediebrett og smarttelefoner, e-bøker og streaming av musikk. Nordmenns mediebruk er i rask endring og blir stadig mer digital, noe som skaper store utfordringer for de tradisjonelle mediene. I publikasjonen Medieåret 2010-2011 kan du lese om denne utviklingen, dokumentert gjennom tall og fakta. Foruten mediebruk …

Norsk medietidsskrift, 1/2012

Norsk medietidsskrift, 1 /2012 Leder Norsk medietidsskrift bør slutta å publisera på papir (side 2-3)av Lars Nyre Artikler Offer, hemmet, aktiv, borger? – Medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne (side 4-20)av Elisabeth EideThe article presents a study of the media experiences of a group of media actors with disabilities. The actors belong to large minorities in Norway -… English abstract The Democratic Voice of Burma …

NordMedia 2013

Sett av 8. til 11. august 2013. Den nordiske mediekonferansen NordMedia 2013 går av stabelen i Oslo. Tema: Defending Democracy: Nordic and Global Diversities in Media and Journalism. Les mer om konferansen her.

Nettvideo Style in The Wire

Erlend Laviks nettvideo om The Wire får internasjonal oppmerksomhet.   Aftenposten skriver om saken her.  Selve videoen kan sees her.        

Literacy Practices in Late Modernity

 Hva bør vi kunne i vårt digitaliserte samfunn?   Hva bør elevene lære? Frontene står mellom de som ønsker målbare resultater, og de som mener skolen skal skape kritiske og deltakende borgere.  Både-og er fullt mulig, mener forfatterne av Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences.     Antologien Literacy Practices in Late Modernity forsøker å forene …

Festskrift til Jostein Gripsrud

  Første mars fylte professor i medievitenskap Jostein Gripsrud seksti år. I den anledning ble et festskrift redigert av Jan Fredrik Hovden og Karl Knapskog utgitt på Spartacus.   Hunting high and low – Skriftfest til Jostein Gripsrud på 60-årsdagen – Redigert av Jan Fredrik Hovden og Karl Knapskog – ISBN: 978-8-230-40090-6 – Spartacus Forlag 2012 Innhold Forord I. Entré – Cecilie Løveid: Dikt til Jostein Josiane Jouët & …

ATM-direktivet

Hva handler AMT-direktivet om? Hva er et EU-direktiv? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? medienorges nyhetsbrev Mediefakta 1/2012 handler om ATM-direktivet, direktivet om audiovisuelle medietjenester.   Les nyhetsbrevet her.   medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier. medienorge ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og …

FaltinKarlsen

Prisen «Trygg Bruk» til Faltin Karlsen

  Medieforsker Faltin Karlsen er tildelt årets Trygg Bruk-pris. NML gratulerer!   I konkurranse med Facebook og Telefon for overgrepsfilteret (Kripos/Telenor) ble spillforsker Faltin Karlsen, førsteamanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, tildelt årets Trygg bruk-pris.             Les mer her.  

Northern Lights

Cfp: Age, generations and the media

  Tidsskriftet Northern Lights ønsker bidrag til et temanummer som redigeres av Eli Skogerbø (UiO) og Göran Bolin (Södertörn):         Northern Lights invites theoretical and empirical articles on the theme ”Age, generations and the media”. We especially encourage cross-age/generation analysis and focusing on the older age groups as mediated representations, target groups, media users, interpreting subjects, etc. …