Forslag til foredragsholder?

Medieforskerlaget har fått en henvendelse fra Nordiske Mediedager. De ønsker seg forslag til forskere som kan være foredragsholdere.

 

Kjære medieforsker,

Nordiske Mediedager er Nordens største mediekonferanse og vi ønsker flere gode forskere til å presentere på festivalen. Derfor ber vi om forslag til forskere som kan være foredragsholdere under Nordiske Mediedager.

De akademiske innslagene på arrangementet har dessverre blitt stadig færre med årene – og dette vil vi endre. Det er viktig å være klar over hvilke typer foredragsholdere arrangørene søker. For det første ønsker konferansen folk som er scenevante, taleføre og gode til å presentere. For det andre ønsker vi innlegg som er interessante for kjernepublikummet. Det vil hovedsakelig si betalende gjester som er ansatte i mediebransjen. For det tredje søker vi tematikker som er aktuelle og relevante i dag. Dette er ikke absolutte krav, men forslag til talere som rammer alle tre har betydelig større sjanse for å få gehør.

For å øke idetilfanget inviterer vi alle medieforskere – og andre interesserte – til å komme med innspill. Er du for eksempel involvert i et forskningsprosjekt som passer i en slik setting? Har du hørt et interessant foredrag på en konferanse nylig? Har du andre ideer. Så send oss tips, så vi kan sikre at forskning og forskere setter sitt preg på programmet!

Du kan sende forslag til Erlend Lavik ved Informasjons- og medievitenskap (UiB) på erlend.lavik@infomedia.uib.no

Med vennlig hilsen
Jens E. Kjeldsen (styremedlem i NMD)
Erlend Lavik (medlem av programkomiteen i NMD)