Høstens medieforskerkonferanse trenger deg…

Har du husket abstract til høstens medieforskerkonferanse?
Deadline nærmer seg. Frist for å sende inn abstract til arbeidgruppene er 20. mai 2012.

Medienes virkelighetsbilder: Nye medier – nye prosesser – nye tekster

Medieutviklingen innebærer endringer av både kommunikasjonsprosesser og sjangerformer. Gamle aktører møter nye på medienes arenaer, og kjente tekstformer suppleres med nye, ofte komplekse uttrykksformer. Hvilke konsekvenser får dette for de bilder av virkeligheten som konstrueres og formidles? Norsk medieforskerlags konferanse høsten 2012 retter fokuset mot medienes diskurser, dvs mot sammenhengene mellom endrede rammebetingelser for medienes innholdsproduksjon og de representasjoner av verden som mediene formidler.

 

Keynote-foredrag av Theodore L. Glasser,  Lilie Chouliaraki og Tanja Storsul

 

Sjekk konferansens nettsider  http://www.uia.no/no/div/konferanser/medieforskerkonferanse